Tìm kiếm bệnh u vàng mắt

bệnh u vàng mắt ( Susu Spa & Clinic Nơi khởi nguồn của sắc đẹp)

Có 1 tin tức dịch vụ

Tìm hiểu u vàng là gì?

U vàng (xanthoma) là tình trạng các sang thương màu vàng gồ lên (sang thương là những khối mô ở da phát triển bất thường và có thể nằm trên bề mặt hay ở vị trí ngay dưới da, hay gặp ở vùng quanh mắt) do sự tích tụ lipid trong các đại thực bào.